Õpilasesinduse koosolek

Õpilasesinduse koosolek

Reedel, 23. septembril sai kokku Lümanda Põhikooli õpilasesindus. Sel aastal kuuluvad õpilasesindusse Iris Piirsalu ja Laura Toomesoo 4. klassist, Gerli Rakaselg ja Stiiven Sirgo 5. klassist, Laura-Maria Jõgi ja Marie-Elis Kuivjõgi 6. klassist, Kadi Kangur ja Kairi Rakaselg 7. klassist, Kätlin Kask ja Kristel Tikerperi 8. klassist, Helena Lindau, Liisa Kuusk ja Kertu Tuuling 9. klassist. Koosolek avati kooli direktor Liia Rauna poolt, kes soovis ÕE julgust, kannatlikkust, kriitikameelt ja palju toredaid mõtteid eelseisvaks aastaks. Koosolekul tehti muudatusi ÕE põhikirjas, räägiti I poolaasta üritustest, Kuressaare ametikoolis pakutavatest tasuta huviringidest. Valiti ka ÕE juhatus, kuhu kuuluvad Helena Lindau – esimees, Kertu Tuuling – aseesimees, Liisa Kuusk – protokollija. Nende esmaseks ülesandeks jäi uus koosolek ette valmistada. Teiste ÕE liikmete ülesandeks jäi ametikooli huviringide tutvustamine ja reklaamimine oma klassikaaslastele. Õpilasesindusel oli palju uusi ja toredaid ideid koolis toimuva huvitegevuse mitmekesistamiseks. Loodame, et ÕE aasta kujuneb töiseks ja sündmusterohkeks!

Scroll to Top