Õpetaja Urve Vakkeri õppereis Peterburi

Õpetaja Urve Vakker osales 8.-10.06.2012 Saare maakonna kehalise kasvatuse õpetajate õppekoolitusreisil Peterburis. Arutati uue õppeaasta plaane, käidi linnaekskursioonil ja tutvuti mõnede spordirajatistega.