Õpetajad käisid Lõuna-Eestis tarkust kogumas

Õpetajad käisid Lõuna-Eestis tarkust kogumas

Veidi enne seda, kui koolimaja täitus õpihimuliste lastega, käisid meie õpetajad Lõuna-Eestis, et uurida, kuidas sealsetes koolides toetatakse õpilaste kujunemist ennastjuhtivateks inimesteks ning mismoodi rakendatakse rohelise kooli programmi põhimõtteid.

27.-28. augustil külastasime kolme kooli, mis kõik nii erinäolised – Pühajärve Põhikool, ProTERA Tartus ning Leiutajate Külakool Sännas. Igast koolist saime omajagu häid ideid, mida nüüd otseselt või kaudsemalt ka oma koolis rakendada. Näiteks, kuidas oleks, kui tunnikontrolli asemel oleksid hoopis enesekontrollid? Või järelevastamiseks oleks igal nädalal kindel aeg koolipäeva sees? Või probleemide arutamiseks kutsuksid õpilased ise kokku lahendusringi? Või hinnete asemel oleksid vaid protsendid? Või koolipäeva sees oleks aega mõnusaks raamatulugemiseks? Mõtteid on küll ja veel! Paljud neist sellised, mis vajavad natuke pikemat seedimist ja kaalumist. Küll aga võib kindlalt väita, et õppereisi oli igati kasulik!

“Lümanda Põhikooli meeskonna õpiüritus – ennastjuhtiva õpilase toetamine ja looduskallaku mõtestamine” on Riigi Tugiteenuste Keskuse rahastatav arendusprojekt.