Osalemine rahulolu-uuringus

Osalemine rahulolu-uuringus

Innove tänab Lümanda Põhikooli kooliperet üldhariduskoolide rahuloluküsimustikule vastamise ning abi ja meeldiva koostöö eest küsitluse läbiviimisel.