Piirkondlik emakeeleolümpiaad

Piirkondlik emakeeleolümpiaad

Frikatiivid ja teised foneemid ehk toimus emakeeleolümpiaad

26. jaanuaril toimus piirkondlik emakeeleolümpiaad. Tartu Ülikooli korraldatav olümpiaad keskendus seekord eesti keele hääldusele.

Olümpiaadi ülesannetes tuli uurida häälikute palatalisatsiooni ehk peenendust, moodustusviisi ja -kohta. Ka oli ülesandeid, mis eeldasid nii väldete ja erinevate allkeelte kui ka õigekirja tundmist. 

Meie koolist osalesid järgmised õpilased:
Arthur Raun 7. klassist,
Eke Tarkin 8. klassist,
Sander Kallas ja Anni Kukkela 9. klassist.

Parimad kohad saavutasid Sander Kallas (3. koht) ning Arthur Raun (5. koht).

Palju õnne ja kiitus kõigile tublidele emakeeletundjatele!

Katrina Tarkin,
eesti keele ja kirjanduse õpetaja