Praktilised koolitused lastevanematele

Praktilised koolitused lastevanematele
1) “Kuidas lapsevanemana toetada oma algklassi last tekstülesannete lahendamisel?” Töötuba toimub 9.03 kl 10.30-11.30 Kuressaare Noortekeskuses Noortejaam (Pihtla tee 3 – bussijaamaga samas majas).
Registreerimine tekstülesannete töötuppa: https://goo.gl/forms/5Riq09GPDeIgN7Hp1
2) “Kuidas lapsevanemana abistada algklassi last jutustama õppimisel?”
23.03 kl 10.30-11.30 samuti noortekeskuses.
Registreerimine jutustamise töötuppa: https://goo.gl/forms/gSgbX3TiNUfIcUh72
Heade soovidega ja tänutundega,
Triinu Järvalt
Kärla Põhikooli ja Kuressaare Perekodu rehabilitatsioonimeeskonna eripedagoog
MTÜ SAMM-SAMMULT TARGEMAKS eestvedaja