Projektipäev „Tagasivaade kooliaastale”

Esmaspäev, 5. juuni erines tavalisest koolipäevast seetõttu, et koolitunde polnud. Selle asemel kogunesid kõik klassikollektiivid oma klassidesse, et ühiselt meenutada möödunud kooliaasta sündmusi ning need plakatile kanda. Ettevalmistuseks antud 2 tundi möödus imekiiresti, sest meenutada oli palju. Siiski said kõik oma tööd õigel ajal valmis ning kooli saalis toimusid klasside ettekanded. Kes meenutas õppetundides õpitut, kes huvitavaid sündmusi, kes tegi graafikuid jne. Kõik tehtud tööd olid omanäolised, meeleolukad ja kunstiliselt kaunilt kujundatud. Hiljem said valminud plakatid ka koridori seintele üles pandud, kuhu nad jäävad sügiseni. Projektipäev jätkus IV veerandil toimunud võistluste, konkursside jmt šokolaadidega tunnustamisega kooli direktori poolt. Ka matemaatikaõpetaja ja kehalise kasvatuse õpetaja tänasid erinevate meenetega tublisid tegijaid. Projektipäev lõppes piduliku aktusega, kus jagati tunnustust tublidele õppuritele, anti üle kooli tänukirjad, Treirati preemiad ning samuti hoolekogu preemiad. Klassijuhatatunnis anti kätte klassitunnistused, sooviti üksteisele ilusat suvevaheaega ja mõnusaid tegevusi suvel!

Kohtumiseni sügisel!

Huvijuht Reet Laht