Puupäev “Metsast muuseumisse”

Puupäev “Metsast muuseumisse”

10. septembriks oli koolimaja koridori näituselauad täitunud rikkalikust vanavanemate pärandist: puidust raamatukarp, vakad, kotid, tööriistad, peitlid, höövlid, kapad, vokid, võimasinad. Õpilased olid kodudest leidnud üllatavalt palju puidust esemeid. Selle näituse eesmärgiks oli pöörata tähelepanu meid ümbritsevale metsale ja sealt saadavale töömaterjalile ning neile meistreile, kes on oma talupojatarkusega nii otstarbekaid ja viimistletud esemeid valmistanud. See on side ja aegade  pärandus, meie 21. sajandi alguses sirguvale põlvkonnale.

Üle 100 aasta vana tõelise kahurimõõtu jalaga vändatav võimasin oli ka kõigeeakamatele uudistajatele suureks üllatuseks. Eriliseks eksponaadiks oli ka 1816. aastast pärinev suga. Siinjuures suurim tänu kõigile eksponaatide toojatele ja säilitajatele, hoidke oma vanavara aga uhkesti edasi, mida aeg edasi, seda väärtuslikumaks need puitesemed muutuvad.

Meie kooli suured ja väiksed koolijütsid said teada palju huvitavat puudest ja nendest tehtavatest esemest Tiina Ojala ülevaatest. Andres Meisterson tutvustas puutöö erialasid Kuressaare Ametikoolis ja julgustas õpilasi peale põhihariduse omandamist valima ka puutööga seotud erialasid.

Järgnevates töötubades sai meistrite-töömeeste juhendamisel läbi käia tõepoolest puidu teekonna metsast tarbeesemeni. Vanavanem Ado Vakker näitas väga erinevaid saage ja kirveid, lisaks matkasid õpilased jaanipäeva paiku valminud Anetsi tuulikut uudistama.
Kalmet Valge käe all valmivad igapäevaselt esemed mööblist majani. Seekord meisterdati koos õpilastega uhked linnupuurid. Tõnis Nurja juures jälgisid õpilased uste ja akende valmimist, erinevaid saage ja muid töövahendeid. Tõnis andis põhjaliku ülevaate oma töökoja töödest ja tehnoloogiast ning töövõtetest. Nägime ka maailma üht kallimat puuliiki – Kanadast pärit tiigipuud. Tõeline puunikerdaja ja käsitöömeister Paul Tohv õpetas puidust ehteid tegema ja õpilaste näppude alt tulid ilusad ketid ja kõrvarõngad. Peeter Pae on ise väga osav makettide ja pisiehitiste tegija ja koos pandi kokku väike tuuliku makett. Kaur Filippovi käe all meisterdati moosipurkide aluseid. Ametikooli õpetajate juhendamisel lihviti, toksiti ja puuriti õues hoolega ning peagi valmisid toorikutest ilusad linnumajad ja väikesed pingid. Kõik töötubades valminud esemed lisati puupäeva näitusele.

Lisaks töömeestele aitasid  kooliperel õppepäeva korraldada MTÜ Lümanda Muuseum, Kuressaare Ametikool, Mihkli talumuuseum ja bussiga sõidutas Rannareisid.   

Urve Vakker