Täiskasvanute tööseminar Lümandas

26. märtsil 2015 toimus Lümanda Põhikoolis töötuba/arutelu teemal “Kuidas saada täiskasvanud õppima täiskasvanute gümnaasiumisse?”. Ürituse korraldas Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras (juhatuse esimees Ene Käpp ja projektijuht Sirje Plaks) koostöös Kuressaare ja Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumitega. Eestis on palju inimesi, kellel on haridustee pooleli jäänud ja nad ei saa ka tööturul alati olla seetõttu konkurentsivõimelised. Otsitakse toetussüsteemi ja probleemile lahendust projekti EL elukestva õppe programmi Agenda raames. Eestis on kaasatud seitse maakonda, sh Saaremaa. Ürituse avas ja arutles teemal “Kool kui kogukonna süda” Lümanda Põhikooli direktor Liia Raun. Samuti mõtiskles ta just täiskasvanute õppevormi vajalikkuse üle nii Saare maakonnas kui ka üldse laiemas mõistes. Edasi arutasid osalejad, milline peaks olema kohalik koostöö ja kuidas koostööahel võiks ja saaks praktikas toimida. Töörühmades selgus, et tähtis on jõuda haridustee pooleli jätnud inimeste juurde erinevaid kanaleid pidi: nii tööandjate, sotsiaalmeedia kui ka inimeste positiivsete kogemuste levitamise ja sõbrakanalite kaudu. Arutelu juhtis Mati Ruul, MTÜ Talent juhatuse liige. Suurim probleem siinjuures on hirm, kas suudan, kuidas läheb, sageli ka valehäbi. Arutelu oli väga konstruktiivne ja asjalik. Sellele aitasid kaasa ka meie kogukonna liikmed Liia Raun, Kaja Juulik, Janne Vakker, Lilian Maastik ja  Urve Vakker.  Enne koolimajja jõudmist tutvusid külalised meie piirkonnaga. Leedri küla ringkäiku juhtis Janne Vakker ja Orbu talus tutvustas kadakasiirupi keetmise saladusi Aivi Jaus. Meie koolimajast ja huvitavatest vilistlastest andis ülevaate Urve Vakker. Eriti tänavad aga külalised meie söökla perenaisi Kati Lindaud ja Triin Malmi maitsva lõunasöögi eest. Seminar “Teine võimalus” jätkus Kuressaares 27. märtsil.  

Õp Urve Vakker