Lõppes 2. ja 3. klassi õpilaste ujumiskursus

III veerandi alguses algas 2. ja 3. klasside õpilastele ujumiskursus. On vaja, et õpilased omandaksid algteadmised ujumises. 10 tunni jooksul õpiti ja harjutati usinalt. Kahjuks on just viimastel aastatel  III veerandil õpilasi kimbutanud haigused, kõha, nohu jm. See jätab jälje ka õpilaste oskuste omandamisse. Samas on kõik saanud algteadmisi ja -oskusi ning alati võimalus ise edasi õppida. 26. märtsil toimuski viimane tund. Kolm tublimat ujujat olid Maria Õunap, Kristina Vammus ja Kristi Tiitson ja poistest Juhan Tuulik. Tänud kõigile koostööpartneritele: tublidele õppuritele, KG õpetajale Marian Baranile, ujula juhatajale Juhan Kolgile, bussifirmale Rannareisid OÜ ja meie koolile ja vallale, kes toetasid ja aitasid.

Õp Urve Vakker