Tunnustati aasta tegijaid

Tunnustati aasta tegijaid

9. juunil toimunud pidulikul aktusel tunnustati 2019/2020. õa tublisid tegijaid:

Kiituskirjad
1. klass – Miina-Eliise Koppel, Linda Maastik, Elsa Põld, Reiko Ratas
2. klass – Andreas Argel, Kreete Malm, Walter Tarakanov, Maarian Vammus
3. klass – Eliisa Kuivjõgi, Arthur Raun, Joonas Saarela
4. klass – Mia Maastik, Tõnis Reitalu, Eke Tarkin
5. klass – Teele Tarkmees
6. klass – Ane Mona Tarakanova, Kärt Tiitson
8. klass – Marii Silts, Helina Tarkmeel
9. klass – Gert Lonks, Mark Lonks, Kristi Tuuling

Ainekiituskirjad
Ingrid Kuivjõgi – eesti keel
Sander Kallas – matemaatika, inimeseõpetus
Karl Priido Hoogand – matemaatika
Friida Põld – kirjandus
Sandra Argel – ajalugu, vene keel
Karl Markus Kallas – kirjandus
Kristi Malm – kirjandus, kunst
Juhan Tuulik – ajalugu, bioloogia, geograafia, matemaatika, kehaline kasvatus
Markus Vaha – bioloogia
Kristina Vammus – käsitöö ja kodundus
Kaili Lilles – kehaline kasvatus
Joosep Lonks – inimeseõpetus, kehaline kasvatus
Kristi Tiitson – kehaline kasvatus
Maria Õunap – kehaline kasvatus
Liisu Lilles – vene keel, kehaline kasvatus
Rando Tarkmeel – geograafia, matemaatika, kehaline kasvatus
Victoria Vihman – kehaline kasvatus

Eduard Treirati stipendium
7. klass – Juhan Tuulik
9. klass – Gert Lonks

Kooli tänukirjad
Kristi Tuuling – läbi aastate kooli mitmekülgse esindamise eest
Liisu Lilles – läbi aastate kooli mitmekülgse esindamise eest
Gert Lonks – läbi aastate kooli mitmekülgse esindamise eest
Mark Lonks – läbi aastate kooli mitmekülgse esindamise eest
Rando Tarkmeel – läbi aastate kooli mitmekülgse esindamise eest
Reivo Vinter – Lümanda kooli jalgpallitüdrukute tulemusliku juhendamise eest
Triin Reitalu – õpilase eduka juhendamise ja kooli igakülgse toetamise eest
JannoTuulik – kolleegide ja õpilaste tulemusliku juhendamise eest

Hoolekogu preemiad
Liisu Lilles – parim kaaslane
Rando Tarkmeel – sihikindel õpilane
Kristi Tuuling – aktiivne kodutütar, mitmekülgne õpilane