Uurimistööd ja õpilaste teadusfestival

Uurimistööd ja õpilaste teadusfestival

10. aprill ja kell saab kohe pool kaks, mis tähendab, et mul tuleb autosse pakkida neli 2. klassi õpilast ning alustada sõitu Tartusse. Miks Tartusse? Ikka sellepärast, et Hull Teadlane kutsus 2. klassi uurimistöö “Maitsed minu keelel ja meelel” õpilaste teadusfestivali teise vooru, mis toimus 11.-12. aprillil Eesti Rahvus Muuseumis.

Kuigi Tartusse ERMi läksid 2. klassi tööd esitlema Liisa Kallas, Mia-Triin Kütt, Orm Hindrik Hoogand ja Kaarel Johannes Gerndorf, osales uurimistöö loomises terve 2. klass. Oma uurimistöös tahtsid väikesed teadlased teada saada, millise meele abil saame kõige paremini teada, milline toode on maitsev. Selleks viidi läbi pimekatse, kus katsuti, vaadati, nuusutati ja maitsti 7 uut toodet ja Hullu Teadlase saadetud paberit.


Lisaks uuriti erinevatest teatmeteostest inimeste meelte kohta. 2. klassi uurimistöö oli ka klassijuhataja Terje Kaskmäe ja minu ühine lõiminguprojekt, kus ühe teema õppimine põimiti läbi mitme aine. Õpilaste loodud uurimistöö sai teadusfestivalil rohket tähelepanu ning tunnustati Maaeluministeeriumi tänukirjaga silmapaistva osalemise eest. Lisaks kõrgele tunnustusele tuleb ära märkida ka, et selle aasta teadusfestivali teises voorus olid Saaremaa koolid esindatutki vaid algklasside osas ehk Lümanda Põhikooli ja Orissaare Gümnaasiumi 2. klassi õpilased said sõprussuhteid luua. Kus siis ikka kaks Saaremaa kooli kokku võiks saada kui mitte Tartus teadusfestivalil!

Lisaks 2. klassi uurimistööle, mis osales Hullu Teadlase uurimistööde konkursil “Imelised maitsed”, osales algklasside uurimistööde konkursil ka 4. klassi uurimistöö “Me oleme aktiivsed ja magame piisavalt”, mis kahjuks küll teadusfestivali teise vooru ei pääsenud. Kuid züriilt said neljandikud tunnustavat tagasisidet ning häid soovitusi, mida järgmine kord teisiti teha.


Õpetajana loodan, et hakkajad väikesed teadlased on ka tuleval õppeaastal valmis tegema uurimistööd ning panustama iseenda uudishimu arendamisele ja teadusliku mõtteviisi kujundamisse.

Sirje Lulla
loodusainete õpetaja