Väärtuskasvatuse kool 2014

Väärtuskasvatuse kool 2014

Tartu Ülikooli eetikakeskuse korraldatud konkursile “Hea kool kui kiusamisvaba kool” esitatud töö põhjal tunnustati Lümanda Põhikooli “Väärtuskasvatuse kool 2014” tiitliga. Suur tänu kogu kooliperele!