1. klassi vastuvõtt

1. klassi vastuvõtt

Käesolevast aastast on 1. klassi astumise taotluste vastuvõtus uuendusi. Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et taotluste vastuvõtt 2018/2019. õppeaastal 1. klassi õppima asuvatele lastele toimub Saaremaa haridusregistris 15.-31. märtsini.
Registreerida saab SIIN

Kui tehnilistel põhjustel registris toimetamine ei õnnestu, saab kooli sekretäri juures esitada paberkandjal avalduse.

 

Pärast kooli õpilaste nimekirja avaldamist valla kodulehel esitab lapsevanem kooli direktorile
? kirjaliku avalduse (vorm kättesaadav kooli kodulehel dokumentide all või sekretäri juures);
? sünnitunnistuse koopia;
? foto õpilaspiletile;
? koolivalmiduskaarti koopia;
? tervisekaardi (hiljemalt 20. augustiks).
Eelnimetatud dokumendid palun tuua kooli II korrusele sekretäri kätte 10. juuniks.