Ajalooõpetajate kongress

Õpetaja Urve Vakker osales 1. novembril 2014 Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldatud VI Eesti ajalooõpetajate kongressil “Head metoodilised praktikad ja praktilised metoodikad ajalooõpetuses”. Kohal oli ligi 200 õpetajat, muuseumitöötajat ja teiste aineliitude esindajat üle Eestimaa. Tutvustati huvitavaid tegevusi ja võimalusi ajaloo õpetamises: ajarännak, mina-lood, rollimängud, väitlus, reisiõpe, fotode kasutamisest e-õpikuni. Enamus neist on töömahukad ja pühendumist nõudvad metoodikad, kuid kindlasti ka väga arendavad ja huvitavad nii õpetajatele kui ka õpilastele.  Kongressi valguses võiks kiita ka meie reisiõpet sel sügisel – kooli projektreis Ida-Virumaale “Kust tuleb elekter?”, uute teadmiste saamine, koostöö, ainetevaheline lõiming ja kokkuvõtete tegemine.

Õp Urve Vakker

Scroll to Top