I veerandit lõpetav projektipäev

Reedel, 17. oktoobril 2014 sai teoks projektipäev, mis sai jätkuks septembris alanud projektile „Kust tuleb elekter?“ 4.-7. klassi õpilased töötasid erinevates rühmades tehes kokkuvõtet reisist Ida-Virumaale. 8. klassi õpilased koos juhendaja Triin Reitaluga panid ühise arutelu käigus kirja elektri tootmise plussid ja miinused. 9. klass koos õpetaja Janno Tuulikuga oli juba nädal aega tegelenud kooli elektritarbimise mõõdistamisega, mis seati nüüd graafikutesse. Kõiki rühmatöid  tutvustati hiljem üksteisele. 4. klassi poisid esitasid ka toredaid katseid elektri tekitamise kohta. 
Ka algklassides oli tavapärasest erinev koolipäev. 1. klass mängis aliast ja sõi enda tehtud küpsisetorti. 2. klass viis läbi traditsioonilise tarkade klubi. 3. klass koos klassijuhataja Külli Lindauga olid valmistanud maitsvaid šokolaadiküpsiseid, mille retsepti jagati lahkelt kõigile huvitatutele. Loomulikult jagus kõigile maitsmiseks ka küpsiseid! Aitäh kõigile usinatele projektipäeva toimetajatele!

Huvijuht Reet Laht