Maailmakoristuspäev

Maailmakoristuspäev

20. septembril osales kogu Lümanda koolipere maailmakoristuspäeval. Igale klassile oli jagatud oma teelõik või piirkond, mida asuti usinalt prügist puhastama. Korjati hulgaliselt suitsukonisid, erinevaid pakendeid, taarat, klaasikilde jmt. 9. klass tõi kadarikust välja hulga vanametalli, mis viidi vanametalli kogumispunkti. Metsa alt leiti kasutatud autorehve, silorullide kilesid, nöörijuppe. Leitud prügi spekter oli väga lai.
Kiitus kõigile tublidele koristajatele. Kõik olid väga usinasti oma ülesande juures! Tänu meile kõigile sai maailm kindlasti puhtamaks!

Huvijuht Reet Laht