Õppereis Valgevenesse

28. mai – 1. juuni toimus Saaremaa sporditöötajate ja kehalise kasvatuse õpetajate õppereis Valgevenesse. Sihtpunkt valiti juba aasta tagasi ning dokumentide korraldamine sinna haruldasse sihtriiki algas juba varakevadel. Külastasime Mostõ, Grodno ja Minski linnasid. Tutvusime spordikompleksidega kõigis neis linnades, toimus sõpruskohtumine korvpallis ning külastasime ka üht põllumajandusettevõtet. Nägime kristallesemete valmistamist klaasitehases ja külastasime Mostõs kooli. Valgevenes on hindamine 10 palli süsteemis ja ranged normid kehalises kasvatuses. Kehalise tunde on nädalas kolm ning laupäeviti toimuvad treeningud ja spordivõistlused. Nii on nädalakoormuseks 6-7 tundi. Üldse pööratakse spordile ja noorsoo kasvatamisele väga suurt rõhku ning kõik see toimub riigi eelarvest ja osalejatele tasuta. Näiteks Grodno oblastis toimub koolide vahel 22 alal aastaringne spartakiaad. Enamasti arendatakse riigis tasuta 32 olümpiala, teistel on treeningud väga väikse tasu eest. Minskis ja Grodnos olid väga võimsad spordikompleksid ja annavad võimalusi paljude spordialade viljelemiseks. Mostõ linna esindus korraldas väga huvitava, meeldiva ning külalislahke vastuvõtu.

Õpetaja Urve Vakker