Rubriik: Tunnustus koolile

Ettevõtlik Kool baastase
Postitus

Ettevõtlik Kool baastase

Lümanda Põhikool osaleb Ettevõtliku Kooli haridusprogrammis. See on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk. Õpe ja õpetamine on suunatud ettevõtliku mõtteviisi ja hariduse kvaliteedi tõstmisele. Üheks õppetöö eesmärgiks on ka põnev ja kaasav õppimise metoodika, mis toob kooli rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Seeläbi on noored edukamad ka edaspidises elus. Selle aasta baastaseme saajate hulgas oli...

Hea kooli rajaleidja 2015
Postitus

Hea kooli rajaleidja 2015

10. detsembril 2015 andis TÜ eetikakeskus Tartus toimunud väärtuskasvatuse konverentsil Lümanda Põhikoolile üle „Hea kooli rajaleidja 2015“ tiitli. Konkursi “Hea kool” eesmärk on tunnustada koolide tööd nendes valdkondades, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised: õpilaste erinevate annete ja võimete parim võimalik väljaarendamine, õpilaste sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujundamine, õpivalmiduse tagamine...

Väärtuskasvatuse kool 2014
Postitus

Väärtuskasvatuse kool 2014

Tartu Ülikooli eetikakeskuse korraldatud konkursile “Hea kool kui kiusamisvaba kool” esitatud töö põhjal tunnustati Lümanda Põhikooli “Väärtuskasvatuse kool 2014” tiitliga. Suur tänu kogu kooliperele!