Rubriik: Erasmus

Tihe Erasmuse aasta võeti kokku minilaagris
Postitus

Tihe Erasmuse aasta võeti kokku minilaagris

12.-13. juunil tegid Erasmus+ projektiga õpirännetel käinud õpilased ja õpetajad väljasõidu Kallaste külla, et teha kogu õppeaasta väldanud tegevustest kokkuvõtteid ning suunata pilk tulevikku. Kohal olid õpilasesinduse ja Rohelise Kooli töörühma liikmed ning õpetajad Janno Tuulik ja Sirje Lulla ning huvijuht Liise Kukk. Koos analüüsiti meie õpirännete plusse ja miinuseid ning tehti ettepanekuid tulevaste rännete...

Kolm päikeselist päeva külalistega Austriast
Postitus

Kolm päikeselist päeva külalistega Austriast

3.-5. juunini võõrustasime Erasmus+ õpirändele tulnud õpilasi ja õpetajaid ÖKO-Mittelschulest Austriast. Kümne 8. klassi õpilase ja neid saatnud kolme õpetaja peamine eesmärk oli koos meie õpilastega teha erinevaid vabakirjutamise harjutusi ning katsetada vabakirjutamist kui enese loova väljendamise vormi. Õpilased olid kõik avatud uuele ning said ülesannetega edukalt hakkama, hoolimata sellest, et seda kõike tuli teha...

Erasmus+ kursus andis teadmisi meeskonnatööst
Postitus

Erasmus+ kursus andis teadmisi meeskonnatööst

Aprilli lõpus-mai alguses viibisin meie Erasmus+ projekti “Toimekad õpilased Rohelises koolis” raames nädalasel koolitusel Bolognas, et saada uusi teadmisi meeskonna- ja rühmatöö teemadel. Erasmus Learning Academy korraldatud koolitus “Effective Group Management in Schools: Teambuilding and Teamwork in the Classroom” oli sisukas ja teooria kõrval saime palju praktilisi näpunäiteid ja harjutusi, kuidas õpilasi paremini ühele lainele...

Õpirändurid tutvustasid koolikaaslastele oma reise
Postitus

Õpirändurid tutvustasid koolikaaslastele oma reise

Reedel, 19. aprillil tutvustasid meie Erasmus+ projekti raames õppereisidel käinud õpilased oma reise. Rohelise kooli töörühma liikmed andsid ülevaate oma käigust Brüsselisse (19.-24.02.2024) ning õpilasesinduse liikmed oma reisist Jelgava piirkonda Lätis (2.-6.04.2024). Lisaks tegevuste ja elu-olu kirjeldusele räägiti sellest, mida õpirändel õpiti ning miks tasub võimaluse avanedes kindlasti õpirändele kandideerida. Projekt “Toimekad õpilased rohelises koolis”...

Töövarjutajad Austriast
Postitus

Töövarjutajad Austriast

15.-17. aprillil olid meil külas kaks õpetajat ÖKO-Mittelschule koolist Austriast. Peamiselt vaatlesid nad meie erinevaid ainetunde, kuid lisaks viisid läbi ka ise mõned saksa keele tunnid. See oli meie õpilastele tore võimalus panna oma keeleoskus proovile, suheldes inimestega, kes eesti keelt üldse ei oska. Kuna vähem kui kahe kuu pärast naasevad Gundi ja Katharina koos...

Õpilasesindus käis Lätis kolleegidega kogemusi vahetamas
Postitus

Õpilasesindus käis Lätis kolleegidega kogemusi vahetamas

2.-6. aprillini oli meie õpilasesindus Erasmus+ projekti “Toimekas õpilased Rohelises koolis” raames Jelgava piirkonnas Lätis, et saada paremat aimu õpilasesinduse mõjust ja rollist koolis ning teha koos kohalikega videoklipid, et reklaamida õpilasesinduse tööd koolikaaslaste seas. Peamiselt oldi Platone põhikoolis, kuid muu hulgas sai külastatud ka Eleja keskkooli, Vircava põhikooli, mitut noortekeskust ning Riia vanalinna. Füüsilise...

Edukas õpiränne Brüsselisse
Postitus

Edukas õpiränne Brüsselisse

19.-24. veebruarini viibisid meie Rohelise kooli töörühma õpilased õppereisil Brüsselis, et saada uusi teadmisi Rohelise kooli programmist, selle vajadusest ning rakendamisest koolis ja õpilaste kaasamisest. Programmi vajaduse mõistmiseks käsitleti põhjalikumalt kliimamuutuste teemat. Meid võõrustas väga multikultuurne Athenee Royale Leonardo da Vinci kool, kus on õpilasi 50 eri rahvusest! Õpetaja Julien ja Manu olid valmistanud ette...

ERASMUS+ koolitus Prahas
Postitus

ERASMUS+ koolitus Prahas

16.-21. oktoober võtsin ma osa koolitusest The Ecocentric Approach: Introducing Sustainability in Education. Kursus on seatud kooli ERASMUS+ projektiga, sest Lümanda kooli üks eesmärkidest on koolipere keskkonnateadlikuse suurendamine. Antud kursus toimus Prahas ja selles osales kokku 11 õpetajat 8 riigist. Üks esimestest ülesannetes oli igal õpetaja tutvustada oma kooli ja tuua välja need tegevused koolis,...

Läti erasmuslased jagasid kogemusi õpilasesinduste tööst
Postitus

Läti erasmuslased jagasid kogemusi õpilasesinduste tööst

Kohe pärast sügisvaheaega, 29. oktoobrist 3. novembrini võõrustasime Jelgava piirkonna koolide õpilasesinduste liikmeid, kes olid muu hulgas ka Jelgava noortevolikogu liikmed, kokku 11 õpilast ja 2 täiskasvanut. Nelja päeva jooksul toimunud tegevuste peamine eesmärk oli arendada oma teadmisi ja oskusi demokraatia, meeskonnatöö, juhtimise ja ettevõtlikkuse vallas. Kuna külalised olid õpilasesinduste liikmed, siis toimusid tegevused peamiselt...

Esimene Erasmuse õpiränne viis Taani
Postitus

Esimene Erasmuse õpiränne viis Taani

28. ja 29. septembril külastasid õpetaja Sirje Lulla ja huvijuht Liise Kukk Erasmus+ õpirändeprojekti raames Bornholmi saart, et koguda ideid Rohelise kooli programmi rakendamiseks meie koolis. Rønne Erakoolis kohtusid nad õpilasesinduse ja Rohelise kooli töörühma liikmetega, käisid üheksandikega väljasõidul looduhariduskeskuses, külastasid tunde ja uurisid lähemalt Taani haridussüsteemi eripärasid. Rønne Erakoolis võõrustas neid direktor Jesper Jørgensen, keda...

  • 1
  • 2