Õpetaja Reet Laht osales koolitusel

30. septembril ja 1. oktoobril osales õpetaja Reet Laht koolitusel „Keele- ja õpetamisoskuste arendamine“. Anti head nõu, kuidas tõsta õpilaste motivatsiooni aktiivseks tunnitööks. Juttu oli ka teiste maade kultuuride õpetamise vajalikkusest koolides. Lektoriteks olid Taru Ülikooli õppejõud Katri Sirkel, Piret Kärtner ja Ülle Türk. Koolitus toimus Saaremaa Ühisgümnaasiumis.