Õpetajate päev

5. oktoobrit, rahvusvahelist õpetajate päeva tähistas ka Lümanda koolipere. Traditsiooniliselt olid sel päeval õpetajateks 9. klassi õpilased. Pidulikul aktusel andis direktor Liia Raun võimu uuele direktorile Kertu Tuulingule, kes oma kõnes mainis, et nad on seda päeva oodanud alates esimesest klassist ja püüavad neile usaldatud ülesannet auga täita. Kõik klassid olid ette valmistanud toredad laulu- ja luuleetteasted. Neid abistasid muusikaõpetaja Karin Pulk ja 9.klassi õpilased-klassijuhatajad. Aktuse lõppedes suundusid õpilased tundidesse koos uute õpetajatega, kes said oma tööga väga hästi hakkama, sest klassides valitses töömeeleolu ja kord. Lõunaks olid tunnid peetud ja aeg õpetajatele väike teadmiste kontroll teha. Seda tehti õpioskuste olümpiaadi stiilis, kus õpetajad jaotati meeskondadesse ja klassides tuli erinevaid ülesandeid lahendada. Päeva lõpuks tuli õpilastel-õpetajatel siiski võim direktorile tagasi anda, kes tänas kogu 9. klassi suurepäraselt korraldatud päeva eest.