Õpilasesindus 2012/2013 õ.a.

Õpilasesindus 2012/2013 õ.a.

Õpilasesindus

Õpilasesindus 2013/2014 õ.a.

 

Õpilasesinduse põhimäärus (pdf)

 

  1. Kairi Rakaselg                9. klass                 esimees
  2. Anti Väli                            9. klass
  3. Marie-Elis Kuivjõgi         8. klass                aseesimees, sekretär
  4. Laura- Maria Jõgi          8. klass
  5. Gerli Rakaselg                7. klass                 kooli ajalehe toimetaja
  6. Mihkel Kiks                      7. klass
  7. Laura Toomesoo            6. klass
  8. Iris Piirsalu                       6. klass
  9. Eva Ratas                          5. klass 
  10. Kerli Kask                         5. klass