Uurimistööd suguvõsast

Uurimistööd suguvõsast

5.-9. klasside õpilased koostasid Power Point esitlusi oma suguvõsast. Ülesande said nad juba esimese veerandi lõpus, et teemakohase materjali otsimisel võimalusel ja vajadusel kohtuda oma sugulaste või vanavanematega. Tööd esitleti veebruari alguses ajaloo tundide raames. Traditsiooniliselt toetas MTÜ Lümanda Muuseum tublimate uurimistööde autoreid Auriga kinkekaardiga. Sisukamad ja väga head esitlused olid järgmistel õpilastel: Victoria Vihman, Diane Lüüding ja Liisu Lilles. Äramärkimist väärisid veel Joosep Lonks, Edith Ly Lindau, Gert Lonks, Mark Lonks ja Eva Ratas. Kokkuvõttes võib öelda, et selle aasta tööd olid enamustel õpilastel hästi tehtud ja esitatud. Ka tähtaegadest peeti kinni. Loodan, et tähelepanu pööramine oma eelkäijatele väärtustab oma kodukanti ja kooli ning aitab määratleda ka enda rolli suguvõsas.
Järgmisel õppeaastal on plaan jätkata suguvõsa uurimist ja teemaks saab tegevus (elukutse, hobi) minu suguvõsas. Täpsem teema ja juhend juba uue õppeaasta esimesel veerandil.

Õpetaja Urve Vakker