6. klass külastas Saarte Hääle ja Raadio Kadi toimetust

6. klass külastas Saarte Hääle ja Raadio Kadi toimetust

Reedel, 16. oktoobril, peale õpioskuste võistlust käisid 6. klassi õpilased ja õpetaja ajalehe Saarte Hääl ja Raadio Kadi toimetuses uudistamas ajakirjanduse köögipoolt. Kuna hetkel õpib 6. klass eesti keele ainetundides ajakirjanduslikke tekste ning proovib kokku panna oma klassi ajalehte, siis kasutati võimalust külastada Saaremaa päevalehe ning raadio toimetusi. Peatoimetaja Gunnar Siiner tegi õpilastele põneva ringkäigu toimetuse ruumides ning näitas, kuidas ajakirjanduses tööd planeeritakse ning uudiseid ja artikleid tehakse, kuidas paber- ning veebiversioonid valmivad. Koosolekute ruumis esitlust vaadates maiustati kommidega ning esitati mitmeid küsimusi. Ajakirjanik tundis huvi, millised teemad ja veebilehed tänapäeva noori huvitavad.

Klassijuhataja Pille Vatsfeldt