Kaitseliidu ühisõppus “Orkaan 8”

29.-30. novembril 2013 osalesid kodutütred Kairi Rakaselg ja Marie-Elis Kuivjõgi Kaitseliidu ühisõppusel “Orkaan 8” Hiiumaal. Kuna tüdrukud ei ole kaitseliitlased, ei saanud nad relva, vaid toimetasid tagalas. Reede õhtul kohale jõudes saadeti nad kohe peale õhtusööki Põhijuhtimispunkti sideõppesse. Kiirkursus lõppes öösel pool kaks, mille järel instruktor neidudele ütles, et selle hetkeni, kuni neid vaja läheb, võib kuluda 1, 2 või isegi 7 tundi. Magasid nad siiski rahulikult hommikuni. Hommikul kell pool seitse alustas Kairi sideõppes kahetunnise vahetusega ning seejärel vahetas ta kohad Mariega, kes täitis tunnimehe rolli ja valvas peastaabi üht sissekäiku. Enne lõunat viidi noored Lehtma sadamasse, kuhu nad luurele jäeti ja Tagalajuhtimispunktile infot jagama lubati. Marie jäi sinna, Kairi võeti kaasa ja viidi mere äärde dessanti vaatama. Kui Marie oma vahetusega lõpetas, said nad veel kord süüa ja Kairi läks koos kolonelleitnantiga tagasi mere äärde, kus dessanti maale tulles ta kahe tule vahele jäi: tulistati maalt ja tulistati merelt. Õhtupoolikul läks Kairi uuesti Tagalajuhtimispunkti sidesse lahingpäevikut täitma. Vahetus kestis 21.00-st kuni 23.00-ni, kui Marie ta välja vahetas. Hommikul korrastastati oma ööbimispaika ja käidi lahingu lõppu vaatamas. Saarlased võitsid tagasi Lehtma sadama ja kogu poolsaare. Õppus lõppes piduliku rivistusega Kärdla kesklinnas. Saaremaalt osales õppustel kokku umbes 170 meest

Kairi Rakaselg (9. kl)