Kevadine spordipäev pani koos tegutsema

Kevadine spordipäev pani koos tegutsema

13. mail toimus kooli spordipäev, kus individuaalsest võimekusest olulisem oli meeskonnavaim ja rõõm koos tegutsemisest. Seekord aega ei võetud, pikkust ei mõõdetud, edetabeleid ei koostatud. Toimus hoopis kogu koolipere ühine hommikuvõimlemine, millele järgnes meeleolukas fotojaht, lustakad teatevõistlused ning väljakutseid pakkuvad koostööülesanded.

Lõputseremoonial jagus diplomeid ja medaleid igaühele. Kusjuures kõik olid õpilaste endi tehtud. Diplomeid tegid 1.-9. klassi lapsed kunstiõpetuse tundides. Vanematele õpilastele pakkus lisapõnevust Canva programmis diplomite kujundamist õpetamas käinud külalisõpetaja. Medalid olid söödavad ning need küpsetasid 8. klassi tüdrukud kodunduse aine raames.

Kuna seekordne spordipäev keskendus koostööle ning kuidas olla hea meeskonnaliige, siis päeva lõpus valis iga tiim liikme, kelle panus ja abivalmidus oli eriti silmatorkav. Nemad said preemiaks pisut suuremad medalid, mida kaunistasid kaheksandike digitaalselt kujundatud prinditud suhkrupildid.

Tegelikult said ettevalmistused spordipäevaks alguse juba mitu kuud tagasi, kui meie kooli õpetajad osalesid koos Kärla pedagoogidega digitaalse lõimingu koolitusel. Sealt tuli mõte korraldada vanade diplomite ja medalite näitus, kaasata õpilased diplomite ja medalite tegemisse, keskenduda koostööle ja heaks kaaslaseks olemisele. Deviise oli spordipäeval lõpuks suisa kaks – Koos on parem! ja Üks kõigi, kõik ühe eest!

Lõpetuseks mõned mõtted õpilastelt…
Näitus oli huvitav ja lahe. Äge on vaadata, millega teised tegelevad väljaspool kooli. Selliseid näituseid võiks veel teha. Diplom oli mimmu ja medal maitsev. Diplomid olid ilusad, võiks teha veel. Lahe spordipäev oli. Kõige rohkem meeldis ringi liikumine erinevate ülesannete juure. Saime luuletust kirjutada. Fotojaht ja teised võistlused olid ägedad. Palju lõbusaid meeskonnatöö ülesandeid. Väga änksa päev oli!

Õpetaja Liise Kukk